4/13/2009

love love war


Eram îndemnaţi să judecăm în context
înfocarea nechibzuitului de Winsherzoup
s-o dăm mai presus de orice pe seama
punerii în circulaţie de către unii îndîrjiţi
a unor zvonuri defăimătoare la adresa lui

doar încăpăţînarea aceloraşi să înduplece
anonimele de pe plantaţia de smochini
cu orice preţ în a-i face adevărului valiza
două tăişuri aveau vorbele spuse la necaz

într-un mod nebănuit să-l lege de scandalul
acelor copile otrăvite cu sucul ierbii nebunilor
în pictura morţii sfidătoare frumuseţea lor
naturală se tîra, şi cerul din pînză năpăstuia

se zice de pildă că îndurerate la culme
din cauza răzbunării soartei pe ele
odată cu o rupere de nori apocaliptică
îşi pierdură în război nevinovaţi iubiţii

tinerele maimuţe meritau numai desconsiderare
puţină încurcătură la aflarea veştii
că fură străfulgeraţi ca o turmă de mioare
la păscut în cîmp liber
ar fi de înţeles
dar să protejezi ca pe nişte victime
nişte tîlhari abjecţi
nu e nici drept, nici foarte trist

ciuda smochinăreselor aducea dihai îndrăceala
în spiritele sacrosante
ele erau cele ce purtau nedreptatea în piaţa centrală
în templele tatălui îi batjocoreau pe toţi
din cîteva rugi fistichii

Niciun comentariu: